Wilco Vermeer's Spoorhistorie / Wet- en Regelgeving


Geüpdate:
5 februari 2023Wet- en Regelgeving

Het gebruik van en het vervoer over sporen is geregeld via wetten en regelgeving. Ook deze wetten en regelgevingen hebben een hele geschiedenis en een structuur. De hoogste regelgeving in Nederland is de Spoorwegwet, waaruit diverse overige wetten, regelingen en besluiten voortvloeien die het vervoer over en gebruik van de sporen regelen. Zelf ben ik machinist bij NS Reizigers en heb vanuit mijn werk en vanuit mijn interesse voor de geschiedenis van de Spoorwegen belangstelling voor de regelgeving.De Meester
Eén van de meest tot de verbeelding sprekende beroepen bij de spoorwegen is wel de machinist. De machinist heeft vanuit zijn/haar functie veel te maken met regelgeving. De leidraad voor de machinist is tegenwoordig het Handboek machinist, welke afhankelijk van de werkgever een bepaalde inhoud heeft gebaseerd op de wet- en regelgeving. Waar deze regelgeving vandaan komt en hoe dit in het verleden was probeer ik in dit online boekwerk vorm te geven.


Spoorwegwet:

Reglement HIJSM voor den IJzeren Spoorweg tusschen Amsterdam en Haarlem
Wet van den 21 Augustus 1859 (Stbl. No 98), houdende bepalingen omtrent het gebruik der spoorwegen
Spoorwegwet 9 april 1875
Spoorwegwet 9 april 1875, versie 2 oktober 2005
Spoorwegwet 9 april 1875, versie 30 november 2015
Spoorwegwet 23 april 2003
Spoorwegwet 23 april 2003, versie 1 januari 2005 tot en met 24 februari 2005
Spoorwegwet 23 april 2003, versie 30 december 2008
Spoorwegwet 23 april 2003, versie 30 december2013
Spoorwegwet 23 april 2003, versie 17 februari 2018
Spoorwegewt 23 april 2003, versie 28 juli 2018 - heden

Vergunningen:

Handleiding vergunningaanvraag - 1 oktober 2016, versie 10


Regelgeving, Besluiten en Regelingen:

Toelichting Reglement Railverkeer (RRV), Railned, oktober 1999
Besluit Spoorverkeer, 3 december 2004, versie 1 juli 2018 - heden
Beleidsregel personeel Spoorwegwet, versie 1 juli 2015 - heden

Handboek Machinist:

Handboek Machinist NSR 1 mei 2007, versie december 2007

Onderzoeken en Inspecties treinongevallen:

Ontsporing Goederentrein te Harmelen aansluiting, 23-03-2009
Reizigerstrein passeert stoptonend sein te Amersfoort, 23-06-2010
Aanrijding treinen met vrachtwagencombinatie te Maarsbergen, 16-12-2011


Bronnen:
- De spoorwegwet, De geschiedenis van het ontstaan van de Spoorwegwet 1875

© Spoorhistorie - Wilco Vermeer, 2017-2023
contact