Wilco Vermeer's Spoorhistorie / Ensporendam / Scenery / Fabrieksterrein Oude Gasfabriek


Geüpdate:
26 april 2021Ensporendam / Scenery /
Fabrieksterrein
Oude Gasfabriek

Aan de Westzijde van emplacement Ensporendam is een aansluiting gesitueerd naar de 'Oude Haven' en de daar gelegen "Ouude Gasfabriek". Het is een mengelmoes van oude gebouwen die nog stammen uit de tijd van de gasfabriek en nieuwe bedrijfspanden.
Tussen de havenkade van de 'Oude Haven' en het daarop gelegen havenspoor (links) en het spoortalud (rechts) is het terrein van de "Oude Gasfabriek". Linksboven zijn nog een kraan en enkele oude gebouwen daarvan overgebleven. Het terrein aan de rechterzijde werd vroeger bezet door de gashouders en enkele productiegebouwen.
(afbeelding: Wilco Vermeer)
Links voor is het voormalige kantoorgebouw van het gasbedrijf. Daarachte bevinden zich de oudste, nog bewaard gebleven gebouwen van de gasfabriek. Van de kolenkranen is er nog één bewaard gebleven.
(afbeelding: Wilco Vermeer)
Dit gedeelte van het terrein is nu in gebruik door een houtbewerkingsbedrijf, gespecialiseerd in tuinhout, tuin- en parkmeubelen en houten speeltoestellen.
(afbeelding: Wilco Vermeer)
Het bovenste gedeelte, boven de havensporen, van de "Oude Gasfabriek"
is ingericht met nieuwe bedrijfspanden, waaronder een brandweerkazerne,
een expeditiegebouw en een rij bedrijfspanden met woongelegenheid er boven.
Aan de linkerzijde is een parkje aangelegd rond een vijver. Deze vijver is het overblijfsel van de bluswatervoorziening van de "Oude Gasfabriek". Bij de ingang van het parkje bevind zich nog een gaspomphuis.
(afbeelding: Wilco Vermeer)© Spoorhistorie - Wilco Vermeer, 2017-2021
contact