Wilco Vermeer's Spoorhistorie / Spoorwegmaatschappijen / LOCON Benelux b.v.


Geüpdate:
1 november 2017Spoorwegmaatschappijen
(en aan spoor verwante bedrijven)
/
LOCON Benelux b.v.


LOCON Benelux b.v. werd in 2010 opgericht door het Duitse LOCON A.G. en het bedrijf Haetberting b.v. en vestigde zich in Zwolle. In april 2011 ontving het bedrijf de spoorweglicentie om in Nederland goederenvervoer te mogen organiseren, waarna het bedrijf op 2 april 2011 haar eerste trein liet rijden tussen Venlo en Vlissingen. In mei 2012 ontving LOCON Benelux eveneens een licentie voor het uitvoeren van besloten personenvervoer in Nederland, waarna men in augustus een eerste personentrein liet rijden van Utrecht naar Emmerich.

In 2011 verwierf LOCON de voormalige NS locomotieven 1827, 1831, 1834 en 1836, welke bij LOCON werden omgedoopt tot 9901, 9902, 9904 en 9905. De locs werden in een oranje-witte kleur op de baan gebracht. Het wagenpark werd in 2013 uitgebreid met de 1828 en 1837 die respectievelijk de nummers 9906 en 9903 ontvingen. Het locbestand werd in 2014 nogmaals uitgebreid met de 1829 en 1830, die als 9909 en 9908 op de baan kwamen. De 1824 en 1833 werden eveneens aangekocht door het bedrijf, maar werden gebruikt als plukloc voor onderdelen. Naast de 9900 serie beschikte het bedrijf over een aantal BR189 meerspanningslocs en G1206 en V100 diesellocs.

Na financiële problemen verklaarde de rechtbank te Zwolle het bedrijf op 14 juli 2017 failliet. Het door geheel Nederland verspreid staande materieel werd na het failliessement samengebracht in Amersfoort.


Bronnen:
- Wikipedia, Locon (1 november 2017)
- Raihobby, Locon Benelux Failliet, pag 10, uitgave 392
© Spoorhistorie - Wilco Vermeer, 2017
contact